Καινοτο(λ)μώ

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας
καθηγητών και μαθητών

2020 -2023

Tο πρόγραμμα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με 7 σχολικές μονάδες της Ηλείας:
1ο Γυμνάσιο Πύργου, 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας, 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου, Γενικό Λύκειο Ζαχάρως, Γενικό Λύκειο Βάρδας, 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Πύργου.

Περιλαμβάνει μετακινήσεις εκπαιδευτικών για να παρακολουθήσουν είτε διδασκαλίες συναδέλφων του εξωτερικού είτε σεμινάρια με θεματικές όπως καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία κ.ά.

Αποστολή

Υποστήριξη της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της διδακτικής μεθοδολογίας μέσω καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων που εκσυγχρονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με την ευρύτερη έννοια

Όραμα

Εισαγωγή καινοτόμων δράσεων πέραν της τεχνολογίας που θα καλλιεργήσουν τη δημιουργική διδασκαλία η οποία θα εναρμονιστεί με τα κοινωνικά δεδομένα και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με μαθητές, οικογένειες, συναδέλφους και την ευρύτερη κοινωνία

Στόχος

Αναβάθμιση της δυνατότητας χρήσης τεχνολογικών μέσων και της αφομοίωσής τους μέσα στην τάξη, βελτίωση ικανοτήτων διαχείρισης φυσικής και ψηφιακής τάξης, δημιουργία κινήτρων για εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, ευκαιρία ανταλλαγής καλών πρακτικών, ιδεών, αντιλήψεων μέσα από την επαφή με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Εμπειρίες από τη συμμετοχή

Διαβάστε παρακάτω, στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων που έχει δημιουργηθεί για τις κινητικότητες του προγράμματος,
τις εμπειρίες των συμμετεχόντων

Επιμορφωτικές μετακινήσεις

17 – 21 May 2021
Soverato – Italy (online)

Innovative techniques for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth

04 – 09 Apr 2022
Doublin – Ireland

Creativity, Critical thinking, Communication and Collaboration in schools

01 – 07 May 2022
Helsinki – Finland

Structured Educational Visit to Schools
& Training Seminars in Finland

06 – 10 May 2022
Paphos – Cyprus

Structured Educational Visit
& Training Seminars

30 Jan – 03 Feb 2023
Valencia – Spain

Structured Educational Visit
& Training Seminars

13 – 17 Mar 2023
Bad Marienberg – Germany

Structured Educational Visit
& Training Seminars

13 – 17 Mar 2023
Wuppertal – Germany

Structured Educational Visit
& Training Seminars

15 – 19 May 2023
Prague – Czech Republic

Improve quality & effectivity of educational process in classroom

26 Jun – 01 Jul 2023
Prague – Czech Republic

Implementation of educational games & gamification in classroom

Εκδήλωση διάχυσης στη Δ.Δ.Ε. Ηλείας

Στις 16 Ιανουαρίου 2023 στο Συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας πραγματοποίησε εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων των κινητικοτήτων που είχαν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA1 με τίτλο «Καινοτο(λ)μώ στη Δ.Δ.Ε Ηλείας».

Διημερίδα: Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) συνδιοργάνωσαν στις 24-25 Απριλίου 2023 διημερίδα με τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση», σε συνεργασία με τα Αρσάκεια Σχολεία και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας.

Τελική εκδήλωση προγράμματος

Η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας πραγματοποίησε εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ με τίτλο “Καινοτο(λ)μώ στη Δ.Δ.Ε. Ηλείας”  την Τρίτη 10-10-2023 στις 11:30 στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου.